ZT Five - шаблон joomla Окна

Cho thuê đường truyền Internet

DDC cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá chất lượng cung cấp kênh riêng của các doanh nghiệp như vnpt, viettel, và fpt. Trên cơ sở đó giúp các doanh nghiệp tổ chức lựa chon nhà cung cấp kênh riêng đáp ứng tốt nhất như cầu mình.

DDC sẽ phối hợp với nhà cung cấp để lắp đặt vận hành và đưa vào hoạt động đường truyền thuê kênh riêng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

DDC sẽ liên tục phân tích, đánh giá và định kỳ kiểm tra chất lượng hoạt động đường truyền để bảo đảm nhà cũng cấp kênh riêng luôn đáp ứng dịch vụ đã ký kết. DDC sẽ phat hiện và phản ánh chất lượng dịch vụ tới nhà cũng cấp ngay cả trước khi khách hàng phát hiện sự giảm sút về chất lượng dịch vụ. Qua đó bảo đảm việc cam kết dịch vụ của nhà cũng cấp, đồng thời thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng.